Teladan – Sayyidina Umar Dan Pengembala Kambing

July 28th, 2011 : No Comments

Teladan – Sayyidina Umar Dan Pengembala Kambing

Teladan membawakan cerita-cerita menarik di zaman nabi dan dari sana kita akan dapatkan pengajaran. Cerita ini adalah cerita Sayydina Umar dan Pengembara Kambing yang jujur dan taat setia.

Tags: